HEA-balk, HEB-balk

De HEA-balk en HEB-balk zijn een typen balkstaal, profielbalken, in de vorm van de (gekantelde) letter H dus met betrekkelijk brede, evenwijdige flenzen.

Zie verder bij H-profiel