bijsnuiten

Bijsnuiten is iets, meestal een stuk hout, door snuiten een bepaalde, niet-scherphoekige vorm geven.
Bron Instituut voor de Nederlandse taal.