afschalen

1. Een afgeschaalde steen is een steen of baksteen waarvan men de te zachte korst heeft verwijderd. (Bron De Taal der Bouwbedrijven, 1914.)
Fr. ébousiner; afgeschaalde steen is pierre ébousinée


2. Afschalen is het verwijderen van het buitenste gedeelte van een boomstam, te weten dat gedeelte waaraan de bast zit. (Woordenboek der Nederlandse Taal).