aanloper

Zie oplanger in de betekenis van verlengstuk van een dakspar

Eng. jack rafter?