home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Voorgespannen beton

 


Voorgespannen beton, de techniek (gegevens van Alvon Heembouw De Ruwbouwgroep)


Alvon SV vloeren worden volgens het langebanksysteem voorgespannen met geprofileerde draden 5 FeP 1770, 7 FeP 1670. Aan de hand van het baanplan worden de platen achter elkaar uitgezet en gescheiden door kopschotten. Met behulp van een vijzel worden de voorspandraden slipvrij gespannen, waarbij de verlenging en de spanning van de draden nauwgezet worden gecontroleerd. De verdeel- en bijlegbewapening FeB 500 wordt op de voorspandraden aangebracht. Bij een plaatbreedte van 3000 mm worden aan de plaatuiteinden standaard vier tralieliggers van 600mm lengte ingestort. Bij zwaardere belastingen worden beugels ingestort. Ook kunnen er extra supportliggers worden ingestort voor de bovenwapening.


Het is natuurlijk altijd mogelijk om sparingen in de platen op te nemen. Na het storten en verdichten van het beton wordt de bovenkant opgeruwd. Zo is een goede hechting van de druklaag in het werk mogelijk. Als de vereiste betondruksterkte is bereikt, wordt de vijzelkracht afgelaten. De trekkracht in de voorspandraden wordt nu - door de aanhechting aan het beton - als drukkracht in de SV-plaat overgebracht.


Grotere overspanningen


De Alvon SV-bekistingsplaatvloer is een uitstekend alternatief voor vloeren met een grote overspanning. Samen met Spanvloer b.v. in Soest ontwikkelde Alvon Bouwsystemen deze vloer. De vloer bestaat uit een 
voorgespannen bekistingsplaat, die samen met de in het werk te storten druklaag een vrijdragende, monolithische vloerconstructie vormt.


Strokenplaatvloer

De strokenplaatvloer is een systeemvloer op kolommen. Ook dit product is het resultaat van een samenwerking met Spanvloer b.v. uit Soest. In n richting worden in de kolomstroken 'platte balken' gemaakt. Deze elementen hebben bij voorkeur een breedte van 1200, 1450, 1700 of 3000 mm, maar afwijkende maten zijn mogelijk. De stroken kunnen ook in het werk worden nagespannen met BBR CONA-spankabels.


Een bijzonder economische oplossing voor grote overspanningen met een geringe hoogte van 1/20 tot 1/25 L1. In de andere richting (dwars op de kolom-stroken) komen tussen de SV strookplaten de normale SV-platen met een dikte van 1/35 tot 1/40 L2.


Voorbeeld

Een voorbeeld van een voorgespannen betonnen constructie.