UAV

UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken. De UAV  is (er wordt in enkelvoud gesproken) het meest gebruikte contract in de bouw. De UAV is te beschouwen als een set algemene voorwaarden tussen (grote) opdrachtgevers en aannemers waarmee een administratief een gestandaardiseerde en efficiŰnte werkwijze wordt beoogd. 
De besteksystemen RAW en STABU ondersteunt de UAV. Voordeel van de UAV is ook dat veel administratieve zaken niet in de bestekken zelf hoeven worden opgenomen.

De UAVTI is de UAV voor de installatiebranche.
De UAV-GC is speciaal voor ge´ntegreerde contracten.

De UAV is gestart in 1968 als een een verzameling voorwaarden tussen de Rijksoverheid en de aannemersorganisatie. In 1989 is de UAV aangepast aan de toenmalige wet- en regelgeving. In 2012 is een vernieuwde versie verschenen die de UAV 1989 vervangt.
Door het principe "Markt, tenzijů" voor bouwprojecten van de overheid zal de UAV wellicht minder noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat meldt dat bij nieuwe contractvormen de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Ge´ntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing worden. UAV-GC is daarmee zo'n beetje standaard geworden.

Met dank aan o.m. Bouwformatie.

Eng. (letterlijke vertaling) Uniform Adminstrative Conditions for the Execution of Works