oriŽntatie

Met oriŽntatie wordt in de bouwkunde meestal de hoofdrichting van een gebouw bedoeld.
Oorspronkelijk was het de richting van een gebouw (kerk) op het oosten (de oriŽnt): voor katholieken en wellicht ook joden naar Jeruzalem.
Later werd met de term oriŽntatie simpelweg bedoeld het nagaan waar men zich bevindt. Meestal is er bij oriŽntatie toch van een doel of juist van een uitgangspunt sprake ("zich oriŽnteren op iets").

Verg. westwerk.

Eng. orientation; facing (bv.) north, (bv.) north-facing; ruimtelijke oriŽntatie is spatial orientation; tweezijdige oriŽntatie op het plein is with two sides facing the square; zich oriŽnteren is familiarization, getting/obtaining information about, making enquiries about