organische groei

Organische groei is geleidelijke en individuele ontwikkeling van gebouwen binnen bestaande structuren. De term organische groei houdt verband met een levend organisme dat meestal langzaam en afgewogen opgroeit.
Zie ook organisch bouwen.