mnp

MNP staat voor Milieu en Natuurplanbureau. "Het Milieu- en Natuurplanbureau voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier. Het MNP vormt hiermee de brug tussen wetenschap en beleid." 

Tekst: MNP, ondergebracht bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Opmerking: MNP niet verwarren met NMP (Nationaal Milieubeleidsplan).