klampmuur

Een klampmuur is een muur die vr een andere muur wordt geplaatst en waarbij de stenen op hun smalle kant worden gemetseld. Afhankelijk van hun functie worden klampmuren meer of minder dik gemaakt. De dikte van de muur hangt ook samen met de afmetingen van de baksteen (of ander materiaal waarvan de klampmuur wordt opgebouwd) waarbij een steendikte van minimaal 65 mm moet worden aangehouden als draagvlak vereist is. 

Klampmuren worden hoofdzakelijk gebruikt als scheidingswand of als voorzetmuur uit architectonische overwegingen of om de muur als geheel dikker te maken, bijvoorbeeld om een wat betere isolatie te hebben. De klampmuur komt dus vr de andere muur (vergelijk de klamplaag waar deze muur tegen de andere muur wordt geplaatst, koud of gehecht met mortel). 
De stenen worden bij een klampmuur op hun smalle kant gemetseld (op strek of kop, afhankelijk van de toepassing, zie ook de foto hieronder).

Omdat een dunne klampmuur meestal niet zo heel stevig is, moet die tegen de andere muur worden gemetseld (of gelijmd) of voorzien worden van wapening in een deel van de voegen (metselwerkwapening).

Klamptegels
In plaats van bakstenen op hun kant werden ook speciale klamptegels gebakken: "dunne, keramische tegels van 21-24 x 15-15,5 x 1,5-1,9 cm, handgevormd met een ruwe zijde, een gladdere afgestreken zijde en afgesneden zijkanten", mogelijk alleen in de Leidse regio. Er zijn ook klamptegels met in de zijkanten een groef om de metselmortel en de tegels beter te laten hechten. Soms werden klamptegels met nagels bevestigd aan de muur.
"Klamptegels werden ook gebruikt als uitvulling op bakstenen buitenmuren omdat men vaak last had van optrekkend en doorslaand vocht." (Meer gegevens over tegels, zie bij plavuis.)


voorbeeld van een klampmuur (bakstenen op hun kant; brico):


klampmuur valt uiteen, geen voegwapening toegepast, brandweerkazerne tilburg, bouw 1999 (bouwwereld):


Aangehaalde tekst van Bouwhistorie Nederland.

Zie ook klamp, klamplaag, halfsteensmuursteensmuur en
schema metselverbanden.

Eng. shiner course wall;
Fr. beklampen is revtir d'une chemise ("bedekken met een mantel")