fractie

1. Korrelgroottefractie, fractie of korrelgroep is de benaming voor een groep korrelgroottes: de verzameling korrels die bij een zeefproef op één van de zeven blijft liggen; zie zeeffractie. Zie verder bij korrelgroep.

Fractie betekent "deel van een geheel". Fractie is al dan niet via Frans fraction (gedeelte) ontleend aan het middeleeuws Latijnse fractio (gedeelte, (wiskundige) breuk), een specifieke betekenis (ook in het Frans) van algemener en ouder "het breken" dat is afgeleid van het klassiek-Latijnse werkwoord frangere (verleden deelwoord fractum) (breken), een woord dat ook ten grondslag ligt aan andere romaanse leenwoorden, bijvoorbeeld fractuur, fragiel, fragment. Bron Etymologiebank.

Eng. fraction; fijne fractie is fine fraction, grove fractie is coarse fraction


2. Bij bijvoorbeeld het mengen tot beton wordt met de term fractie ook bedoeld het deel aan zand, grind, of het deel aan fijn of grof toeslagmateriaal.