dekvloer

1. Ook: deklaag, estrich, ondervloer, overgangslaag, smeervloer, strijkvloer, tussenvloer, uitvlakvloer, uitvlaklaag, vulvloer en helaas ook (verwarrend) afwerkvloer.
Een dekvloer is een vloer die op de constructieve vloer (de draagvloer) wordt aangebracht, vooral bedoeld:
- als egalisatievloer (een harde, gladde en strakke vloer; oneffenheden en beschadigingen worden opgeheven; koppeling tussen verschillende kamers op dezelfde verdieping omdat soms draagvloeren van ruimtes niveauverschillen hebben)
- als drager voor vloerverwarming
- voor geluidsisolatie (uitsluitend de zwevende dekvloeren, ook enigszins warmte-isolerend; niet in combinatie met vloerverwarming tenzij die onderdeel van de zwevende vloer is).

De dekvloer dient om de meest voorkomende vloerbedekkingen (de toplagen) op aan te kunnen brengen, dus als tussenvloer tussen draagvloer en zichtvloer/topvloer/gebruikersvloer. Een enkele keer wordt de dekvloer als "eindvloer" toegepast, als gebruiksvloer, bijvoorbeeld een glad afgewerkte betonnen dekvloer in een high-tech omgeving of houten vloerdelen in een oud pand.
De dikte van de dekvloer moet voldoende zijn om leidingen e.d. op een goede manier te kunnen bergen.


dekvloer, hier met druklaag:


locatie van de (cement)dekvloer;
klik voor groter:


Meestal is de dekvloer op een betonnen vloer een speciale laag specie van een paar centimeter dikte, zie de tekening onderaan.

Soorten dekvloeren zijn o.m.:
- gietvloer: cementgebonden gietdekvloer
- gietvloer: anhydrietvloer (calciumsulfaatgebonden dekvloer)
- zandcementvloer
- magnesietvloer
- hechtende dekvloer (rechtstreeks op de ondergrond, vaak met aanbrandlaag of voorstrijkmiddel)
- zwevende dekvloer (ook als gietvloer mogelijk)
- hout (vloerdelen), spaanplaat of OSB
- asfalt dekvloeren hebben als bindmiddel bitumen.

"De dekvloer moet vrij zijn van scheuren. Dilataties in de constructie dienen in de dekvloer te zijn doorgezet, de aanzetten en niveauverschillen dienen met egaliseermiddelen eenvoudig overbrugbaar te zijn. Het oppervlak mag niet afzanden (een te zacht oppervlak van de dekvloer waardoor verlies van samenhang optreedt), maar moet wel vochtabsorberend zijn. Er dient op te worden toegezien dat de ruimte onder de constructievloer (draagvloer) voldoende geventileerd is om toename van het vochtgewicht in de toekomst te vermijden."

Sparingen in kanaalplaatvloeren, voor bijvoorbeeld trappen of verticale leidingen, dienen fabrieksmatig te worden aangebracht, omdat de constructieve veiligheid gewaardborgd moet blijven. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de soort kanaalplaat, de omvang en vorm van de sparingen en de te verwachten belasting.

Afhankelijk van de uiteindelijke vloerbedekking of het uiteindelijke gebruik kunnen extra eisen gesteld worden aan de dekvloer, bijvoorbeeld wanneer er grote puntlasten verwacht worden, i.v.m. geluid- of warmte-isolatie, gebruik van vrachtwagens of heftrucks o.d.
Wanneer in de dekvloer leidingen worden gelegd zijn dat meestal cv-leidingen of leidingen van de vloerverwarming. Om de dikte van de dekvloer niet extra te vergroten mogen de leidingen elkaar niet kruisen en dienen de leidingen goed bevestigd te zijn aan de draagvoer voordat de dekvloer wordt aangebracht. De bovenzijde van de dekvloer moet minstens 25 mm boven de bovenzijde van de leidingen liggen. Verder dienen waterleidingen in de dekvloer goed ge´soleerd te zijn (om condensatie te vermijden en een lekkage sneller te zien).

Er bestaan ook zwevende dekvloeren i.v.m. geluid- en warmte-isolatie en om scheuren in harde vloerafwerkingen te vermijden.
Scheurvorming in dekvloeren kan op verschillende manieren worden vermeden: 
- door een druklaag (een "gewapende" dekvloer, het rode deel in de afbeelding bovenaan)
- een zwevende dekvloer toe te passen (de dekvloer kan als geheel enigszins bewegen)
- door een glijlaag tussen betonnen draagvloer en dekvloer aan te brengen; voor de druklaag geldt dat de dikte minimaal 50 mm dient te zijn (de dekvloer kan als geheel enigszins bewegen).

"Ten aanzien van vocht zijn er bij cement- en magnesietvloeren twee perioden te onderscheiden:
- De periode van verharding, waarbij het bindmiddel chemisch reageert. In deze periode moet droging juist worden voorkomen.
- De periode van droging, waarbij de dekvloer een vochtgehalte moet krijgen dat in 'evenwicht' is met de omgeving en dat voldoet aan de vereisten die bij de gewenste vloerafwerking horen."

Een zogenoemde droge dekvloer is een dekvloer die uit plaatmateriaal bestaat.
"Een lichtgewicht dekvloer is een dekvloer waarvan de volumieke massa na 28 dagen verharding minder dan 1400 kg/m3 bedraagt."

Tussen de dekvloer en de
uiteindelijk gewenste vloer (de vloerbedekking) wordt meestal een isolatiepakket gelegd, vooral voor thermische isolatie, maar ook voor geluidsisolatie.
De toplaag (niet de dekvloer, maar de vloerbedekking) is vaak een vloer van houtachtige of steenachtige materialen, kunststof of textiel: 
parket, laminaat, tapijt, vaste vloerbedekking (textielachtig), natuursteen, tegels, terrazzo ("grind", "woongrind", grindvloer), linoleum, pvc-vloer, vinyl e.d.

Documentatie
- Het (Dek)vloerenboek - Achtergronden, systemen en aandachtspunten voor in het werk vervaardigde (dek)vloeren (van Bedrijfschap Afbouw, C.A van der Steen)

- Brochure Dekvloeren (van Heidelberg Cement)
- Brochure Cementdekvloeren (van Bedrijfschap Afbouw)

- URL 0706 Uitvoeringsrichtlijn Vervaardiging van cementgebonden dekvloerenopbouw vloer met tegels als vloerbedekking:
a. voegmateriaal
b. tegels (toplaag), op lijm of speciebed
c. dekvloer
d. glijlaag (om ongelijk krimpen en uitzetten van draagvloer en dekvloer mogelijk te maken) 
f. gewapend betonnen vloer (draagvloer, constructievloer)voorbeeld van
gyvlon dekvloer , met vloerverwarming, kantstrook e.d.; 
klik voor groter
:


zandcement dekvloer (megamix, billybouw):


dekvloer in zandcement:

 

 Classificatie van een cementdekvloer (zie url-0706)


klasse 1)


dikte in mm 2)


druksterkte in N/mm2

  totaal (d) toplaag dekvloer toplaag
D15 >=25 - 15 -
D20 >=25 - 20 -
3)
D30, 
D30-N,
D30-S, 
D30-M
>=25 - 30 -
D40, 
D40-N,
D40-S, 
D40-M
>=30 - 40 -
D50, 
D50-N,
D50-S, 
D50-M
>=30 - 50 -
4)
D75-N, 
D75-S,
D75-M
>=38 >=8 40 75


1) De D van de klasse staat voor Druksterkte.
2) "Indien in een dekvloer leidingen of buizen worden aangebracht, moet de dikte ervan boven deze leidingen of buizen ten minste 20 mm bedragen." Bij cementgebonden dekvloeren met een toplaag moet de totale dikte van dekvloer en toplaag boven de leidingen of buizen minimaal 28 mm bedragen.
3) In de klassen D30 t/m D50 kan de oppervlaktekwaliteit worden verbeterd met een strooilaag. Hiertoe worden toeslagmaterialen met een hardheidsklasse N (Normaal toeslagmateriaal), S (Slijtvast toeslagmateriaal), M (Metaalkorrels als toeslagmateriaal) op de nog niet uitgeharde dekvloer gestrooid.
4) Voor de toplaag geldt: hardheidsklasse N (Normaal toeslagmateriaal), S (Slijtvast toeslagmateriaal), M (Metaalkorrels als toeslagmateriaal).
Een toplaag van een cementgebonden dekvloer moet ten minste 8 mm bedragen.


Kijk ook eens op BBM Vloeren voor meer informatie over o.m. dekvloeren.

Met dank aan o.m. Swedesign (uit het Artigo technisch handboek), Jellema
.

Zie ook drukvaste isolatie.

Eng. (floor) screed


2. De dekvloer is een ander woord voor "dek". Bijvoorbeeld de dekvloer van een schip (de bedekking van het ruim van een schip) of van een brug (de laag die het te berijden deel van een brug vormt).

Eng. cover, deck