are

De are is een oppervlaktemaat, een eenheid van oppervlakte. En are is 100 m2, d.w.z. 10*10 m2 (n vierkante decameter zei men vroeger).
En centiare (1 ca) is 1/100 van een are, d.w.z. 1 m2. Oppervlakten van eigen woningen worden nog wel eens in centiaren (ca) uitgedrukt.
En hectare is 100 aren, d.w.z. 100*(10*10 m2) = 10.000 m2 (n vierkante hectometer zij men vroeger, namelijk 100*100 m2). Oppervlakten van landgoederen of bosgebieden worden vaak in hectaren uitgedrukt. Voorbeeld: een gebied van 200 bij 200 m is 4 ha.

In tabelvorm:

     
benaming is gelijk aan in m2
1 ca (centiare) 0,01 are 1 m2
1 are (a) 1 are 100 m2
1 ha (hectare) 100 are 10.000 m2


De term are is ontleend aan het Franse are, een in 1793 ter vervanging van oude landmaten ingevoerd neologisme op basis van het Latijnse area (vlakte, ruimte), waaruit klankwettig het Franse woord aire (plaats, erf) is ontwikkeld; bron Etymologiebank.
Eng. are (let op: 1 acre (ac) = 0,404686 ha, dus ruim 4000 m2)