home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zwevende dekvloer, zwevende vloer

 

zwevende dekvloer, zwevende vloer

Een zwevende dekvloer of zwevende vloer is een (af)dekvloer die niet rechtstreeks op de ondergrond aangebracht is, maar via een meer of minder veerkrachtige laag of constructie.
Doel van de zwevende vloer kan zijn de afdekvloer weer snel los te kunnen maken (lamellenparket), het vermijden van geluidshinder (concertzaal, bioscoop, gymzaal), als er een betere thermische isolatie moet zijn of bij vloerverwarming.


zwevende vloer (bouwen met staal):

principe van de zwevende vloer:


wordt in de praktijk gerealiseerd door:


zwevende vloer bij thermische isolatie voor vloerverwarming; de isolatielaag fungeert ook als drager van de krammen (tackers) die de verwarmingsbuizen vasthouden tijdens het storten van de dekvloer (thermoduct):


Bij een zwevende dekvloer bestaat er door een flexibele tussenlaag met de constructievloer (draagvloer) en met de wanden geen direct contact.
Lamellenparket, maar ook laminaat zijn voorbeelden van zwevende dekvloeren. Ze zijn niet aan de ondergrond gelijmd maar de vloerdelen worden onderling in elkaar gelijmd of geklikt. Ook een gietvloer (twee foto hieronder) is een zwevende dekvloer als er tussen vloer en wanden een doorlopende tussenlaag bestaat. 

Een ander type zwevende vloer bestaat uit het bouwen van een doos-in-doos waarbij de extra muren op zogenoemde lengtedempbeugels staan en de extra betonvloer op minerale wol.

Een "natte" zwevende dekvloer wordt verkregen door het toepassen van natte materialen zoals een anhydrietvloer of betonnen dekvloer. De dekvloer van een zwevende vloer is min of meer dragend en in principe als een doorbuigende vloer te beschouwen, waarbij de buigtreksterkte aan de onderzijde optreedt. Het materiaal van de dekvloer moet daarom een goede samenhang bezitten; verdichten is hier noodzaak. Voor een goede buigsterkte is een gietdekvloer aan te bevelen, met de wapening wat meer naar de onderzijde van de dekvloer gelegen.
Een "droge" zwevende dekvloer is een zwevende dekvloer die door droge materialen wordt samengesteld (dekking met plaatmateriaal, isolatiemateriaal, randisolatie e.d.).

Een zwevende dekvloer wordt ook wel gekozen om contactgeluid te verminderen door de ontkoppeling van constructievloer en dekvloer; een extra isolatielaag is dan toch wel noodzakelijk.

Zorg er bij een zwevende dekvloer voor dat de randen van de dekvloer niet tegen de wanden komen:
- om te vermijden dat de vloer "bol" gaat staan door temperatuurstijging
- om contactgeluid naar de wanden te verminderen (gebruik hiervoor ook speciale randisolatie; zie eventueel bij geluidsisolatie).

Een vorm van een box-in-box is de zwevende vloer die ontstaat door in de vloer veerpotten mee te storten en na harden van de vloer deze op te "krikken", zie de onderste foto's.


zwevende dekvloer, lamelparket:


zwevende vloer (gietvloer) met verwarming in dekvloer (van rijbroek vloeren):


zwevende dekvloer, randafwerking:


zwevende dekvloer in detail (g+h akoestiek behorend tot de g+h group):


dbreak isofloat-systeem, bijna "echte" zwevende vloer, door elastomeer blokken (sythetische rubbers) onder de betonvloer; 
klik voor de volledige afbeelding (mavotrans):


jack-up-systeem,
"echte" zwevende vloer door in de betonvloer ingestorte veerpotten waarmee de zwevende hoogte aangepast kan worden; 

klik voor de volledige afbeelding
(mavotrans): 


de relatie tussen de dikte van de dekvloer (bovenste deel van zwevende vloer) en de buigtreksterkte;
klik voor groter (bron het dekvloerenboek):


Documentatie
- Geluidsisolatie en geluidsabsorptie (geluidsbrochure van Isover)

- Vademecum voor zwevende dekvloer (van Isover)

- Het (Dek)vloerenboek - Achtergronden, systemen en aandachtspunten voor in het werk vervaardigde (dek)vloeren (van Bedrijfschap Afbouw, C.A van der Steen)

- Productblad zwevende vloer met rubbers, dBreak Isofloat (van Mavotrans)

- Brochure Akoestische zwevende vloersystemen dBreak Isofloat (o.a. Elastomeer isolatoren of veer isolatoren) (van Mavotrans)

- Vloerverwarming  en thermische isolatie bij zwevende vloer (van Thermoduct)


Zie ook bij vloerplaat, bouwakoestiek en geluidsisolatie.

Eng. zwevende dekvloer is floating screed; zwevende vloer is floating floor