home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


zwevende dekvloer, zwevende vloer

 

zwevende dekvloer, zwevende vloer

Een zwevende dekvloer of zwevende vloer is een (af)dekvloer die niet rechtstreeks op de ondergrond aangebracht is, maar via een meer of minder veerkrachtige laag of constructie.
Doel hiervan kan zijn de afdekvloer weer snel los te kunnen maken (eerste foto rechtsonder, lamellenparket), het vermijden van geluidshinder (overige afbeeldingen), als er een betere thermische isolatie moet zijn of bij vloerverwarming. 


zwevende vloer (bouwen met staal):

principe van de zwevende vloer:


wordt in de praktijk gerealiseerd door:


Bij een zwevende dekvloer bestaat er door een flexibele tussenlaag met de constructievloer (draagvloer) en met de wanden geen direct contact.
Lamellenparket, maar ook laminaat zijn voorbeelden van zwevende dekvloeren. Ze zijn niet aan de ondergrond gelijmd maar de vloerdelen worden onderling in elkaar gelijmd of geklikt. Ook een gietvloer (twee foto links hieronder) is een zwevende dekvloer als er tussen vloer en wanden een doorlopende tussenlaag bestaat. 

Een ander type zwevende vloer bestaat uit het bouwen van een doos-in-doos waarbij de extra muren op zogenoemde lengtedempbeugels staan en de extra betonvloer op minerale wol.

Een "natte" zwevende dekvloer wordt verkregen door het toepassen van natte materialen zoals een anhydrietvloer of betonnen dekvloer. De dekvloer van een zwevende vloer is min of meer dragend en in principe als een doorbuigende vloer te beschouwen, waarbij de buigtreksterkte aan de onderzijde optreedt. Het materiaal van de dekvloer moet daarom een goede samenhang bezitten; verdichten is hier noodzaak. Voor een goede buigsterkte is een gietdekvloer aan te bevelen, met de wapening wat meer naar de onderzijde van de dekvloer gelegen.
Een "droge" zwevende dekvloer is een zwevende dekvloer die door droge materialen wordt samengesteld (dekking met plaatmateriaal, isolatiemateriaal, randisolatie e.d.).

Een vorm van een box-in-box is de zwevende vloer die ontstaat door in de vloer veerpotten mee te storten en na harden van de vloer deze op te "krikken", zie de onderste foto's.


zwevende dekvloer, lamelparket:


zwevende vloer met verwarming in dekvloer (van rijbroek vloeren):


zwevende dekvloer, randafwerking:


zwevende dekvloer in detail (g+h akoestiek):


zwevende vloer door in beton meegestorte  veerpotten (bouwwereld):


de relatie tussen de dikte van de dekvloer (bovenste deel van zwevende vloer) en de buigtreksterkte;
klik voor groter (bron het dekvloerenboek):


Documentatie
- Vademecum voor zwevende dekvloer (van Isover)

- Het (Dek)vloerenboek - Achtergronden, systemen en aandachtspunten voor in het werk vervaardigde (dek)vloeren (van Bedrijfschap Afbouw, C.A van der Steen)

Zie ook bij vloerplaat, bouwakoestiek en geluidsisolatie.