home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


zonnerad, zonnewiel

 

zonnerad

Een zonnerad of zonnewiel is een rad als vruchtbaarheidssymbool. In de zonnecultus is het zonnerad het symbool van leven en geluk. Het zonnerad is waarschijnlijk overgenomen uit de Noorse mythologie, waar het bekend stond als het wiel van Wodan. Ook in de Keltische cultuur wordt het zonnerad gebruikt.
Het wordt ook aangetroffen op uilenborden of als onderdeel van een gevelteken, waarbij de zeven gaten in het zonnerad de zeven dagen van de week verbeelden.
Het zonnerad, de zonnesteen, van de Azteken gaf waarschijnlijk belangrijke gebeurtenissen aan.

     


Met dank aan het Aztec History, Twentsch Genootschap, de Wageningen Universiteit, Steve de Brun. 

Verg. Keltisch kruis, radvenster.

Eng. sun wheel