home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


voetschoor

 

voetschoor

Een voetschoor is een schuin staande balk (schoor) aan de voet van een kapspant. Meestal is de voetschoor een soort kreupele stijl die de (zolder)vloer met de spoor van een kapspant verbindt, maar soms is het een driehoekig, "ingerond" blok hout (zie de afbeelding onderaan). De voetschoor zorgt ter plaatse voor een constructieve verbinding tussen kap en vloer en vergroot daardoor de dwarse stabiliteit van de kap, zeker als het houtwerk als geheel voor de stabiliteit moet zorgen zoals bij de vroegere houtskeletbouw. (Vaak wordt een kreupele stijl of een korbeel voor dit doel toegepast.)


voetschoor (bouwkundige termen van haslinghuis en janse):


voetschoor bij het honig breethuis, zaandijk; deze vorm van voetschoren is kenmerkend voor de noord-hollandse houtskeletbouw (foto sander koop):


Eng. down brace, strut (Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse)