home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vlamoverslag, flash-over

 

vlamoverslag

Ook: flash-over, flashover. Vlamoverslag is het plotseling geheel in brand raken van een ruimte tijdens de ontwikkeling van een brand in die ruimte. De foto toont een brandweeroefening met de Flash-Over Training Unit (FOTU) n.a.v. de grote brand oudjaar 2000 in een café in Volendam.

Vanaf het ontstaan van open vuur in een ruimte tot het moment dat de gehele ruimte bij de brand betrokken is, staat een normtijd van ongeveer 15 minuten (het moment van vlamoverslag). Amerikaans onderzoek naar de brandontwikkeling in woningen laat zien dat bij een modern ingerichte woning die tijd naar verwachting eerder 7-8 minuten is en nog minder kan zijn. Echter, een brand ontstaat meestal smeulend, waardoor de tijd tot vlamoverslag beduidend groter kan zijn dan de 7-8 minuten.
Rookmelders kunnen uiteraard behulpzaam zijn bij tijdig detecteren van een brand. Plaats rookmelders in hallen en overlopen en eventueel in gevoelige ruimten (babykamer).


vlamoverslag, brandweeroefening (foto iwan lautenschutz):


Met dank aan Houtinfo en Iwan Lautenschutz (foto).

Verg. brandoverslag, branddoorslag, wbdbo.

Eng. flashover