home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


verticale tuin, groengevel, geveltuin, levende muur, groene muur, begroeide gevel

 

Advertentie:

verticale tuin, geveltuin, groengevel

Ook: vegetatiegevel, geveltuin, levende muur (living wall), groene muur, vertical ecosystem, soms: begroeide gevel. Een verticale tuin is een muur die bedekt is met verschillende soorten planten die, vaak in speciale houders, tegen de muur in leven blijven. Soms is sprake van een substantieel deel van een muur dat bedekt is met vegetatie. 
Het plantaardige materiaal waaruit de groengevel bestaat, wordt gevelgroen genoemd.
Groengevels behoren tot wat wel eens urban green wordt genoemd.

Waarschijnlijk in navolging van het groendak ontstond vrij plotseling belangstelling voor de verticale tuin. Omdat de groene muur en groengevel met klimop al zeer lang bekend was en het om veel meer gaat dan bijvoorbeeld de klimmer hedra, is de term verticale tuin in gebruik gekomen. De term geveltuin lijkt ook al gebruikt te worden voor "een gelichte stoeptegel met een stokroos of een zonnebloem". Verticale tuinen hebben meestal meer omvang en komen zowel buitenshuis als binnenshuis voor. 

Net als bij een normale tuin is ook bij de verticale tuin het traject ontwerp, keuze, realisatie, beheer en onderhoud. De beplanting is mede afhankelijk van de kompas richting waarop de muur staat (N-O-Z-W). Irrigatie is vaak noodzakelijk omdat de dikte van de "grond" slechts 10 tot 15 cm is, bv. door automatische bevloeiing of bedruiping. De ondergrond met speciale houders voor de planten wordt een groeiwand genoemd. Het onderhoud kan worden uitgevoerd door speciale tuinbedrijven, ook op abonnementsbasis. 

Voordelen van de verticale tuin, vooral voor de geveltuin buitenshuis:
- in stedelijke gebieden is steeds minder ruimte voor groen; een verticale tuin is een realistische oplossing (groene long)
- bij goed onderhoud en een goede afweging en omvang van planten geeft de verticale tuin duidelijk een esthetische meerwaarde (zichtgroen)
- faunavoorziening, vooral van de meer weelderige groengevels (voeding voor vogels en insecten; nestgelegenheid en eventueel nestkasten voor vogels als de groengevel niet op het zuiden is gericht); bewoning van vogels bemoeilijkt wel het onderhoud aan de groengevel
- filteren van fijnstof (fijnstof hecht zich aan de beplanting en wordt bij regenval weggespoeld) 
- afschermen van zonlicht (de gevels hebben daardoor een lagere temperatuur)
- opvangen van een deel van het hemelwater (een kleine, natuurlijke vorm van waterberging)
- er zijn systemen waarbij de planten al op een eerder moment in de panelen zijn ingebracht waardoor bij aanbrengen van de panelen aan het gebouw onmiddellijk een groene gevel ontstaat (anders dan bij panelen waarin het zaad van de planten in het substraat is ingebracht of waarbij de beplanting pas op locatie wordt aangebracht)
- akoestisch zorgt de verticale tuin voor demping van het geluid
- bij gevels van niet-spouwmuren kunnen panelen van foamglas voor isolatie zorgen (niet alleen thermische isolatie: ook mbt. het vocht dat bij een verticale tuin een rol speelt en niet door de muur mag treden; bij volledige bedekking met foamglas kan de muur veel minder "ademen", maar het is de vraag of dat nog nodig is na aanbrengen van dat isolatiemateriaal)
- groengevels zijn samen te stellen met kant-en-klare groengevelpanelen (bijvoorbeeld van Mobilane)
- grotere groengevel-panelen worden ook toegepast als geluidsscherm.

Mogelijke nadelen van de verticale tuin:
- de opbouw van de verticale tuin, in het bijzonder van de dragers, moet ervoor zorgen dat de gebouwgevel zelf niet permanent vochtig is en dat er geen ongedierte naar binnen  kan
- in tegenstelling met een groendak is bij een verticale tuin meestal kunstmatige irrigatie noodzakelijk; die kan computergestuurd werken, bv. afhankelijk van de vochtigheid van het substraat (aan kunstmatige irrigatie zijn uiteraard kosten verbonden)
- wildgroei van planten (vooral klimopsoorten) dient soms te worden vermeden, afhankelijk van de klantwens; bedenk dat een verticale tuin een tuin is, die toch af en toe onderhouden moet worden
- bij verwaarlozing van de verticale tuin kunnen plantendelen (verdord of losgelaten door een storm) naar beneden vallen.


verticale tuin, vegetal wall, quai branly museum (photos of paris):


verticale tuin, vegetal wall, schema;
klik voor groter (indoorlandscaping):


musée quai branly, parijs 
(vertical garden patrick blanc en light house):

groene muren binnenshuis 
(vertical garden patrick blanc en worldchanging):


moswand van moswens:


Patrick Blanc ontwikkelde in Parijs de mur végétal, bijvoorbeeld de verticale muur van het Musée du quai Branly (eerste foto's linksboven).


"under construction"
(greenliving technologies):

voornamelijk klimop:

groene muur, geen verticale tuin 
(daily dose of imagery):


Documentatie
- Artikel over gevelgroen en substraat (van Dak&Gevelgroen)

- Gevelbegroening (van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Natuur & Bos)

- Sempergreen Flexipanel, "voorbegroeide" panelen (van Sempergreen)


Met dank aan Patrick Blanc, Copijn, Indoor Landscaping (Grüne Wand), Greenliving Technologies TopLeftPixel, Sempergreen Vertical Systems, Moswens, Quick Plug Growing Systems.

Zie ook groendak, vogels.

Eng. vertical garden, vegetal wall, green wall, living wall