home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vergaarbak

 

vergaarbak

Een vergaarbak is een bak waarin het hemelwater tijdelijk wordt verzameld (vergaard). 
Doel van de vergaarbak is:
- in het geval de hemelwaterafvoer vol is, kan de vergaarbak (met kleine spuwer, een pijpje bovenaan de bak) zijn nut bewijzen; het teveel aan hemelwater zorgt er in dit geval voor dat de dakgoten niet overlopen, bv. ook bij plat dak met stadsuitloop toe te passen (overloop-beveiliging)
- twee bijeenkomende regenpijpen kunnen zo "verbonden" worden tot één hemelwaterafvoer. 

Er zijn vergaarbakken in bijvoorbeeld aluminium, zink en kunststofFoto's o.m. Zinkwerk Groningen, Rheinzink en Dyka.

Verg. noodafvoer, spuwer, hemelwaterafvoer.

Eng. rainwater head, leader head, hopperhead, hopper, drain pipe hopper