home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


verdeelwapening

 

verdeelwapening

Verdeelwapening omvat de stalen funderingsstaven die loodrecht op de hoofdwapening aangebracht zijn om de staven van de hoofdwapening op de juiste plaats te houden, maar ook om een steviger betonconstructie te verkrijgen door de belasting te verdelen.
De hoofdwapening neemt de naar beneden en naar buiten gerichte krachten op; de verdeelwapening houdt de hoofdwapening op haar plaats.


Zie ook gewapend beton, bijlegwapening.

Eng. distribution reinforcement