home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


velling, vellingkant

 

velling, vellingkant

De velling is de afschuining of afsnuiting van een balk, muurblok, dorpel e.d., meestal onder een hoek van 45 graden. 
Ook de V-naad bij parketvloeren of puntschroten wordt velling of vellingkantje genoemd.


latei met vellingkant (nehobo en vebo): 


doorsnede van de wand van tekening hierboven:


latei met vellingkanten (dycore):


v-schroot (puntschroot), v-naad, de afschuining bij vloerdelen (boek bouwmaterialen van ing. m.w. verver, 1995):


De term velling in deze betekenis is wellicht afkomstig van "door afhakken doen vallen" (bron Geïntegreerde Taalbank, afgeleid van één van de betekenissen van vellen).

"Beloen is de benaming van de afgevijlde of afgeslepen kant van een stuk metaal."

Zie ook bouwblokken
Verg. biljoen, afgewolfd, afschuining, keeplat, lepe steen, mutulus, negge.

Eng. felling; (afschuining) chamfer; vellingkant is chamfered edge