home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


V-dak, vlinderdak

 

V-dak, vlinderdak

Een V-dak, vlinderdak of V-vormig dak, is een dak waarbij de dakvlakken elkaar in het midden op een laag punt snijden. Voordeel van een V-dak is dat de afwatering aan de lange gevelzijden geen hemelwaterafvoer (hwa) hebben die het gebouw zouden kunnen ontsieren. De hwa bevindt zich aan de zijkanten van het gebouw, aan de uitlopers van de onderste delen van de V.


voorbeeld van een v-dak (boek architecture now! van taschen):


Zie ook dakvormen.

Eng. butterfly roof