home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


tierceron

 

tierceron

Een tierceron is een verdelingsrib (hulprib, steekrib) in een gotisch ribbengewelf  die vertrekt vanuit een steunpunt (console, pilaar e.d., kortom "de muur") maar niet eindigt in de sluitsteen in het midden, maar ontmoet een diagonale of rechte rib of een andere tierceron. De tierceron loopt schuin, ook ten opzichte van de hoofddiagonale ribben. 
Tiercerons verschijnen het eerst in de vroege Decorated Style van de Engelse Gotiek en bereiken hun hoogtepunt in de waaiergewelven van de Perpendicular Style


tiercerons (glossary of medieval art and architecture):


de lierne is de verbindingsrib en de tierceron is de verdelingsrib (faculteit letterkunde vu amsterdam):


tiercerons bij de kathedraal van exete (bouw 1308-1367), de hoofdletter t geeft de tierceron aan (oscar denmark, tripadvisor):


De term tierceron is Frans en afgeleid van het Franse tiercé (driedelig).

Verg. lierne, een verbindingsrib.

Eng. tierceron