home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


stootvoeg, staande voeg, verticale voeg

 

stootvoeg

Ook: staande voeg. De stoorvoeg is de verticale voeg bij metselwerk. (De horizontale voeg heet lintvoeg.)
Bij het zogenoemde "doorstrijken" wordt de voeg in dezelfde arbeidsgang gemaakt als het metselwerk: de specie wordt bij het aanbrengen van de metselstenen licht naar buiten geduwd en na ongeveer een half uur kan deze specie bij de voegen afgewerkt worden met een voegspijker of voegroller.
Als niet doorgestreken wordt, worden stootvoegen volgewerkt door een bal mortel in de hand te nemen en met de andere hand deze mortel met de voegspijker in de voeg te werken. Wordt de muur te droog, bevochtig deze dan opnieuw. 
Na het voegen: borstel na om overtollige mortel te verwijderen. 

Een open stootvoeg is een staande voeg zonder voegspecie voor een goede beluchting van de spouw en als uitlaat om water naar buiten af te voeren, bv. het zakwater boven loketten. Bij alle horizontale beëindigingen van het metselwerk, zoals onder en boven een kozijn, bij de dakaansluiting, vlak boven het maaiveld en boven ingemetselde waterkeringen moet één stootvoeg per drie à vier strekken worden opengelaten of, ivm. warmteverlies per strekkende meter.

Stootvoegroosters dienen om de spouw te ventileren en toch te vermijden dat ongedierte de spouw binnentreedt.


open stootvoegen boven een raamkozijn:


Soms wordt (vrijwel) zonder voegen gewerkt of zonder stootvoegen, maar dan moeten de metselstenen zeer exact dezelfde maat hebben; voorbeelden zie bij voeg.

Voor berekening van de breedte van de stootvoeg, zie bij koppenmaat.

Afbeelding rechtsboven Brico.
Zie voegtypen, schema metselverbanden, bouwlood, Daas baksteen.

Eng. perpend (joint), head joint (Am.); open stootvoeg is open perpend