home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


sterkteklasse

 

sterkteklasse

1. Sterkteklassen bij beton

De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. De sterkteklasse is gebaseerd op de karakteristieke druksterkte na 28 dagen, uitgedrukt in N/mm2. 
In de Europese norm NEN-EN 206-1 en de Nederlandse aanvulling NEN 8005 wordt de sterkteklasse aangeduid met een C-waarde (van het Engelse Concrete, beton) en dus niet met de B-waarde (van Beton) zoals in de Voorschriften Beton Technologie VBT 1995. De sterkteklassen voor lichtbeton worden aangeduid met de letters LC (Lightweight Concrete).
In NEN-EN 206-1 worden twee getallen gebruikt voor het aanduiden van de sterkteklasse, bijvoorbeeld C20/25: het eerste getal staat voor de karakteristieke druksterkte bij beproeving op cilinders, het tweede getal geeft de karakteristieke druksterkte bij beproeving op kubussen. Het laatste getal geeft de karakteristieke kubusdruksterkte aan zoals wij gewend waren bij de B-aanduiding (C20/25 was B25).

De sterkteklasse is vaak al in het bestek opgenomen. De tabel geeft de Europese aanduidingen.

    
sterkteklassen 
normaal en zwaar beton
sterkteklassen 
lichtbeton
C12/15 LC12/13
C20/25 LC20/22
C28/35 LC30/33
C35/45 LC40/44
C45/55 LC50/55
C53/65 LC60/66
C60/75 LC70/77
C80/85 LC80/88
C90/105
opmerkingen
CX/Y betekent
C = concrete (beton)
X = karakteristieke cilinderdruksterkte
Y = karakteristieke kubusdruksterkte
opmerkingen
LC = lightweight concrete(lichtbeton)

klik voor groter


Documentatie:

- Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse NEN-EN 206.1 en NEN 8005 uitgave 2006 van VOBN

- De Betonpocket 2006 van ENCI en Mebin


Tekst Mebin beton.

Zie ook beton, consistentieklasse, milieuklasse, sterkte.
Verg. C-waarde (temperatuurgevoeligheid).

Eng. grade; betonsterkteklasse B55 (C55) is grade of concrete C55


2. Sterkteklassen bij hout
Voor sterkteklassen van hout is de Europses norm NEN-EN 338 (Hout voor constructieve toepassingen) in gebruik. 
Een sterkteklasse wordt daarbij aangeduid met een letter gevolgd door een getal:
- C voor naaldhout, bijvoorbeeld C18
- D voor loofhout
- GL voor gelamineerd hout.

Het getal achter de letteraanduiding komt overeen met de representatieve waarde voor de buigsterkte evenwijdig aan de vezel, uitgedrukt in N/mm2. (De buigsterkte is de grootste buigspanning die een materiaal kan verdragen.)
Het bereik aan sterkteklassen is C14 t/m. C32, D30 t/m. D70 en GL24 t/m. GL36  (de toevoeging c of h bij GL duidt op het aspect combinatie of homogene opbouw).
De sterkteklassen A en B zijn voor constructiehout niet interessant.

Zie de brochure van Centrum Hout
met onder meer de sterkteklassen van 45 houtsoorten.