home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


stabilisatie van grond

 

stabilisatie van grond

Met grondstabilisatie maakt men de bodem steviger, draagkrachtiger

Gestabiliseerd zand
is een mengsel van diverse soorten zand en cement. Bij het zand wordt een hoeveelheid cement en een minimum aan water toegevoegd om een product te verkrijgen dat als onderlaag kan dienen voor vloeren, bestratingen of eventueel het uitvlakken van niveauverschillen. 
Stabilisatie met cement vergemakkelijkt bouwen in en op slappe grond. Let wel: alleen zand leent zich voor stabilisatie op deze manier.

Nederland heeft veel slappe bodem. Dit maakt het bouwen in en op deze bodem gecompliceerd en duur. De techniek is onder andere bij het aanleggen van boortunnels in Nederland recent toegepast. De stabilisatietechniek kan men ook toepassen om terreinen met een iets te slappe grondslag meer draagkracht te geven; in plaats van een paalfundering kan men dan volstaan met een fundering op staal.

Stabiliseren van grond kan ook door het injecteren van kunstharsen of eventueel door de grond te vermengen met zeoliet.

Soorten werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:
- zand-cementstabilisatie
- asfaltgranulaat-cementstabilisatie (agrac)
- granulaat-stabilisatie (waaronder betongranulaat en menggranulaat)
- zand-bentoniet afdichtingen
- grondverbetering met kalk
- mengfrezen diverse grondsoorten t.b.v. structuurverbetering.


stabilisatie van grond, als mogelijk alternatief voor (korte) paalfundering:


Het woord stabiel is ontleend aan het Latijnse stabilis (standvastig, duurzaam, niet labiel), een afleiding van stare (staan); bron Etymologiebank.

Zie ook bijvoorbeeld Soil-ID bouwkundige bodeminjecties en Netics
 
Eng. grondstabilisatie is soil stabilization; stabilisatie met zand is stabilizing sand