home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


staander

 

staander

1. Een staander is een metalen baluster, dus een verticale stijl van een trap, waar de leuning of handgreep aan bevestigd wordt.
Zie ook voorbeelden van trappen en bv. vele afbeeldingen en trapkenmerken (pdf van ir. Chr. Decaesstecker van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTCB). 
Eng. post, vertical member


2. Een staander is een verticaal onderdeel van een steiger of van een systeemwand.
Eng. (van een steiger) standard; (van een systeemwand) stud