home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


spudpaal

 

spudpaal

Een spudpaal is een stalen paal die als anker wordt toegepast bij bijvoorbeeld een baggermachine of zwaar machinaal onderhoud op het water, in ieder geval in ondiep water. Doel van de spudpalen is op eenvoudige wijze de boot vast te leggen op de juiste plaats. 
De spudpaal wordt mechanisch naar beneden gedrukt, voor een klein deel in de waterbodem, en later weer opgehaald. Het gebruik van méér spudpalen per boot geeft een nog stabieler manier van "verankeren" van de boot in de waterbodem. Ook in de pleziervaart en jachtvaart bewijzen spudpalen hun nut, bijvoorbeeld bij afmeren en bij bruggen en sluizen. 

Door heftige bewegingen op zee kan een spudpaal in zeldzame gevallen wel eens breken. Om dit euvel te vermijden heeft IHC Merwede de zogenoemde Spudguard ontworpen waarbij de bevestiging van de spudpaal van een starre verbinding in een "slappe veer" verandert.

   
 spudpalen bij ponton-werk bij aanleg beschoeiingen 

 
spudpaal zichtbaar (omhoog) twee spudpalen 
één spudpaal afgezonken onderzijde van spudpaal nog net te zien

spudpalen hollandia


Afbeeldingen o.m. BST Dintelsas en Euroship Services.

Spud is de Engelse term voor ankerstaaf, dook; de term spud is wellicht afkomstig van het Deense spyd (speer) of het Oudnoorse spjot (speer); bronOnline Etymology Dictionary.

Eng. spud, spud pole