home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


sip

 

SIP

SIP staat voor Structural Insulated Panel. SIP's zijn isolerende sandwichpanelen met een grote sterkte en stijfheid waardoor ze constructief kunnen worden toegepast (als isolatie en drager), dus als dragende of niet-dragende wand of als dak. De warmteweerstand (Rc-waarde) loopt, afhankelijk van de dikte van het paneel en de overige opbouw van de gevel, tot boven de 10.

Welke plaats neemt de SIP in bij een gebouw? De SIP is drager n isolatie ineen, maar vereist uiteraard wel afwerking aan de binnenzijde en vooral aan de buitenzijde van het gebouw. De SIP kan aan de binnenzijde worden afgewerkt met een gipsplaat of gipsvezelplaat (ook voor de brandwerendheid). Aan de buitenzijde kan met of zonder spouw gewerkt worden: met spouw bijvoorbeeld door het aanbrengen van een buitenspouwblad van baksteen en zonder spouw door het aanbrengen van de nodige lagen voor waterdichting.

De sandwichpanelen zijn samengesteld uit polyurethaan (PUR) of expanded polystyreen (EPS) dat voor de warmte-isolatie zorgt, waaraan aan weerszijden platen OSB of spaanplaat zijn gehecht. Door de hechting van het isolatiemateriaal aan de houtachtige platen is in beginsel geen versteviging nodig in de vorm van balkjes tussen de platen, waardoor het paneel nog wat beter isoleert. (Wanneer in bepaalde situaties wl balkjes voor versteviging worden toegepast, lopen die niet van voor- naar achterzijde). 

Voordelen van SIP's
- isolatie en drager inn, dus vergemakkelijkt het bouwen
- snel bouwen (het meeste wordt in de fabriek op maat gemaakt; het casco staat in enkele dagen) en weinig afval op de bouwplaats
- licht van gewicht (24 kg/m2; kalkzandsteen heeft een massa van ca. 175 kg/m2; SIP's zijn dus ook toepasbaar waar geen zware constructies mogelijk zijn en waar een beperkte funderingsdiepte is)
- wanddikte slechts ca. 275 mm bij een Rc-waarde van 7,0 (bij toepassen van geventileerde gevelbekleding of steenstrips; bij baksteen ca. 90 mm dikker; bij een gegeven gebouwoppervlakte is er meer gebruiksvloeroppervlakte)
- luchtdicht bouwen is mogelijk.

Nadelen van SIP's
- woningen tot 4 verdiepingen
- afwerken aan binnenzijde en vooral buitenzijde gebouw blijft (uiteraard) noodzakelijk
- vooral geschikt voor nieuwbouwprojecten (renovatie met SIP's wellicht moeilijk i.v.m. bouwfysica vanwege vochtdoorslag, damptransport, betonmassa e.d.)
- de panelen mogen niet uitgefreesd worden voor elektriciteitsleidingen e.d. (de "gangen" doorbreken dan de stabiliteit van het paneel)
- zware objecten ophangen vraagt extra aandacht (vergelijkbaar met veel andere wandoplossingen).

Aandachtspunten
- bij aanbrengen van een buitenspouwblad dienen de spouwankers z geplaatst te worden dat eventueel vocht in de spouw naar het baksteen gaat en niet naar het paneel
- economisch kan een afweging gemaakt worden: sneller en gestructureerder bouwen (arbeid goedkoper, maar SIP is wat duurder) of op de ouderwetse manier (arbeid duurder maar materiaal wellicht goedkoper); zie Kingspan TEK Cost Case.


een paar voorbeelden van sip's van kingspan;
klik voor groter!:Documentatie
- Kingspan TEK Introductie

- Kingspan TEK Ontwerp en Uitvoering (details)

- Kingspan TEK Cost Case