home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


sfb-groep, cordares, apg-groep

 

SFB-groep
Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid. SFB Groep was uitvoerder van pensioen- en arbeidsvoorwaardelijke regelingen, onder meer voor de bouw en verwante sectoren. 
Sinds 1 juni 2005 heet SFB Cordares en, na een overname door het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) in 2008, is sinds 1 augustus 2013 Cordares onderdeel van APG Groep (Algemene PensioenGroep, voorheen ABP).Er is ook een Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPFBouw).