home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


3d-printer

 

3d-printer, 3dp, 3DP, 3DCP (3D-CP)

3d printen is het "afdrukken" van een digitaal ontwerp in 3 dimensies, dus niet in het platte vlak maar als voorwerp (object). Meestal gebeurt dat door het opbouwen van het object in dunne laagjes; op die manier kunnen holtes e.d. worden overbrugd.
Voor allerlei materialen en toepassingen zijn er speciale printers en technieken.
Naast 3DP (3D Printen) wordt soms de term 3DCP gebruikt als het om beton gaat (3D Concrete Printing).

Voordelen van 3D printen zijn o.m.:
- printen alleen als het voorwerp of onderdeel nodig is (bij defect of onderhoud)
- geen omvangrijke reserves meer nodig van allerlei voorwerpen/onderdelen (op allerlei locaties op aarde)
- een aanpassing van het voorwerp/onderdeel is op korte termijn door te voeren (ook wat betreft extra kwaliteitseisen)
- geen lange weg van leverancier tot klant (bij betrekkelijk lokaal printen, vooral bij spoedklussen belangrijk)
- door de vormvrijheid: kunstvoorwerpen kunnen worden geprint (vazen, serviezen, lampen, houders voor smartphones e.d.; complexe vormen mogelijk; geen of een kleine voorraad is voldoende)
- bij beton printen heb je geen bekisting nodig en ook complexe vormen (maar vooralsnog beperkt van omvang) kunnen geprint worden; gewapend beton printen met vezels.

Nadelen 3D printen (vooralsnog):
- (nog) niet echt geschikt voor zeer grote aantallen (het printen gaat vrij langzaam)
- niet alles is uit te voeren met behulp van 3D printen
- testen van de geprinte materialen is soms nog vrij duur (als bij metaal de legering belangrijk is en niet bekend is, kan dit testen ook vrij duur zijn)
- rekenregels voor betonprinten zijn nog niet bekend (bepalen eindsterkte e.d., situatie 2019)
- voor kritieke onderdelen is certificering vereist en er is nog geen certificering (situatie 2019; voor samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgevers en 3dp-bedrijven zie o.m. Mobility goes Additive)
- voor creatie en aanpassingen van de 3d-ontwerpen zijn gespecialiseerde software-ontwikkelaars nodig (maar die komen er wel steeds meer)
- een gereed product moet toch meestal worden bijgewerkt.

Kenmerken van 3D-printen:
- vormvrijheid (alle denkbare vormen zijn mogelijk, hoewel voorlopig de grootte nogal beperkt is) 
- rapid protoyping (een prototype van iets wordt op een snelle manier gefabriceerd; het prototype geeft inzicht bij ontwerpers en geselecteerde gebruikers 
- maquettes e.d. als uitvoer (maquette is als prototype te beschouwen)
- besparing in tijd en geld door aanpassingen in de ontwerpfase in plaats van in een latere fase
- enkele stuks i.p.v. duizenden of miljoenen
- zelf printen verkleint de kans dat een ontwerp gestolen wordt
- onderdelen die uit productie zijn, kunnen vaak we; geprint worden (sneller vervangen, geen wachttijd op fabriek; onderdeel moet wel zijn gescand en softwarematig ingevoerd zijn).

Toepassingen (vooral met betrekking tot de architectuur):
- digital manufacturing (E-Manufacturing, Rapid Manufacturing; ook bijvoorbeeld printen van keukenbladen op maat moet mogelijk zijn)
- rapid prototyping (een model van een object maken en nagaan of het voldoet aan de wensen)
- printen van maquettes e.d. (schaalmodel van een gebouw, indirect vanuit een CAD-bestand of vanuit een opname van een 3d-laser-scanner; printen van prothesen en bot-implantaten, printen van werkelijke gebouwen staat in de kinderschoenen)
- printen van bijvoorbeeld mallen, borden met braille-schrift e.d. (van beton, voor beton, van gips voor metalen gietsels)
- als een object na printen kan veranderen onder invloed van temperatuurswijziging, water o.d., dan is sprake van 4d-printen (de factor tijd is toegevoegd aan het 3d-geprinte voorwerp).

Het CAD-bestand uit de ontwerpsoftware van architecten kan omgezet worden naar een ander type bestand (een zogenoemd STL-bestand) waarmee een 3d-printer gedetailleerde maquettes kan printen. Zo bespaart 3d-printen tijd en geld en het resultaat verhoogt de kans dat een ontwerp wordt gekozen.

Geprinte materialen o.m.:
- 3d-printen met beton (bijvoorbeeld CyBe maakt 3d-printers voor beton; en Bruil Prefab Printing past ze toe)
- 3d-printen met kunststoffen (polymeren); redelijk goedkope printers
- 3d-printen met metalen; vooralsnog behoorlijk dure printers (wisselen van metaal betekent helemaal schoonmaken); 3d-printen met metalen wordt ook wel MAM (Metal Additive Manufacturing) genoemd (bijvoorbeeld K3D 3D metaal printen)
- 3d-printen met keramiek, glas, "hout"
- 3d-printen van biologisch materiaal (bioprint ofwel printen van (menselijk) weefsel, printen van voedsel).

methode technologie materiaal
laagje voor laagje; extrusie en een hotend; inkjet-technologie met een draad materiaal als invoer dat door het "hotend" smelt; met een spuitkop wordt vloeibare polymeer, legering o.d. laagje voor laagje opgebracht dat na opbrengen uithardt - FDM Fused Deposition Modeling (kunststof)
- BMD Bound Metal Deposition (metaal, legering)
- FFF Fused Filament Fabrication
- CJP ColorJet Printer: elk laagje kan een andere kleur krijgen
- Polyjet: inkjet-technologie; bij deze spuittechniek wordt het object van kunsthars verhard (gehard) met UV-licht
polymeren (thermoplasten ABS, PLA, polyamide, nylon e.d.), HDPE, legeringen (metalen), voedsel
     
laagje voor laagje; in poedervorm; een warmtebron smelt het poeder (omdat de laagjes dun zijn, duurt het proces vrij lang) - SHS (Selective Heating Sintering): met een spuitkop wordt een voorwerp met een polymeer in poedervorm laagje voor laagje opgebouwd; de laagjes smelten door een warmtebron en stollen daarna
- SLM (Selective Laser Melting): voorwerp wordt met metaalpoeder opgebouwd, een laserstraal smelt het poeder dat daarna verhardt; de term HP-SLM heeft te maken met de High-Power laserstraal
- DMLS (Direct Metal Laser Sintering): vergelijkbaar met SLM, alleen nu zeer dunne laagjes metaalpoeder (20-40 micrometer)
polymeren (thermoplasten), legeringen (metalen)
- SLS (Selective Laser Sintering): de warmtebron is een laser; nauwkeuriger dan DLP polymeren (thermoplasten), poeders, keramische poeders (porselein)
- EBM Electron Beam Melting: metaalpoeder (of metaaldraad) wordt gesmolten door een elektronenstraal; verwerking van metaalpoeder lijkt op SLS en SLM (EBM in vacuŁm, dus ook titanium te gebruiken); verwerking van metaaldraad lijkt op FDM metalen (ook titanium)
- EBF3 Electron Beam FreeForm Fabrication: vergelijkbaar met EBM metalen, legeringen
     
laagje voor laagje; in poedervorm; een bindmiddel verhardt het materiaal:
door de spuitkop wordt een bindmiddel op de poederlaag gebracht waardoor het materiaal verhardt
- DSPC (Direct Shell Production Casting): produceert vanuit 3d-CAD-software de keramische mallen voor metalen gietsels keramiek
     
laagje voor laagje, fotopolymeer, in een vloeistofbad - DLP (Digital Light Processing): in een bad van vloeibare fotopolymeer (fotoreactief hars) worden lagen opgebouwd door te bestralen met een lichtbron (het polymeer verhardt door de straling) polymeren (thermoplasten)
- SLA-printer (Stereo Lithography Apparatus): het vloeibare kunsthars bevindt zich in een bad; een UV-laser verhardt de polymeer; zeer nauwkeurig te richten
SGC (Solid ground curing): hier gaat het meer om vlakken dan om smalle laagjes; een masker wordt toegepast om een deel van het totale vlak te belichten met een laserstraal waardoor dat deel verhardt
     
laagje voor laagje, metaaldraad, lastechniek; deze techniek werkt sneller dan de poedertechniek (een draad i.p.v. dun poederbed) - WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing): metaaldraad is de bron; met een lichtboog (vlamboog) lastechniek (MIG-10) wordt het metaal gesmolten en laag voor laag aangebracht metalen
   
"laagje voor laagje", metalen plaat, laserstraal; deze techniek werkt sneller dan de poedertechniek (een plaat i.p.v. dun poederbed) - LOM (Laminated Object Manufacture): werkt niet met een metaaldraad, maar met een metalen plaat (metaal van de rol) en een laserstraal metalenmaquettes uit de 3d-printer (cad2reality):


Documentatie
- Van idee tot tastbaar model (van Cad2Reality)

- Voorbeelden van 3d-prints van allerlei soort (van Shapeways)

- Kan ook: voorbeelden van chocolade


Zie o.m. Cad2Reality, Rapid Prototyping, Ground3D, Shapeways, i.Materialise, 3D Print Lab, LLowlab, MX3D, Metal AM.

Zie eventueel laser-scanner-3d, digitalisering (technologische ontwikkelingen).