home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


platte laag

 

platte laag

De platte laag is een metselmethode waarbij de bakstenen op de platte kant liggen met de kop zichtbaar. Afbeelding Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam.
Zie baksteen e.d., schema metselverbanden.
Verg. rollaag.