home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


oplanger, aanloper, optopper

 

oplanger 

1. Ook: betonopzetter. Een oplanger is een betonnen opzetstuk dat bij een houten paalfundering zó in de grond wordt geheid dat de bovenkant van de houten heipaal altijd onder de laagste grondwaterstand blijft (tegen houtrot). De oplanger is daarmee het verbindingsstuk tussen paal en funderingsbalk. In verband met deze verbinding moeten eventuele horizontale belastingen, momenten, trekbelastingen en schoorstanden (scheve stand van de oplanger) tot een minimum worden beperkt.


betonnen oplanger (betonopzetter) op houten heipaal bij kassenbouw (casta kassenbouw):


oplanger met hijslus, voor tuinbouwkassen:
 


Verg. hoerenjong.

Eng. pile cap


2. Ook: aanloper. De oplanger is het verlengstuk van een dakspar waardoor het dakschild doorgetrokken kan worden. Soms wordt de aanloper zelfs doorgetrokken tot in het maaiveld waardoor het dak extra verstevigd wordt en waardoor het dakschild (vrijwel) tot op de grond kan reiken.
Eng. pole?


3. Zie optopper.