home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


onderhoud, preventief onderhoud, maintenance, correctief onderhoud, functioneel onderhoud, planmatig, periodiek onderhoud, achterstallig onderhoud

 

Advertentie:

onderhoud

Onderhoud dient om de oorspronkelijke functie van een gebouw en de technische prestaties van zijn onderdelen te handhaven. In het kort: met onderhoud proberen we verval van een gebouw te vermijden. 
Alle materialen vergaan op den duur. Zo verschillend als ze zijn, net zo verschillend is het met hun natuurlijke levensduur. Een woning is een verzameling van vele materialen, die ieder hun eigen levensduur hebben; hout gaat niet zo lang mee als metselwerk. Door onderhoud wordt de veroudering vertraagd.

Er kunnen drie soorten onderhoud worden onderscheiden:
- preventief onderhoud (ook wel: periodiek onderhoud)
- correctief onderhoud
- functioneel onderhoud. 

Bij de aanpak van onderhoud kan gewacht worden tot het noodzakelijk is (klachtenonderhoud of correctief onderhoud), maar het kan ook planmatig gebeuren (preventief onderhoud) op basis van een inspectierapport. Bij planmatig onderhoud wordt een onderhoudsprognose over meer jaren opgesteld. 
Verder kan er sprake zijn van functioneel onderhoud: door andere wetten of maatschappelijke veranderingen kunnen aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn. In het verlengde hiervan ligt renovatie, wanneer het omvangrijker en wezenlijker aanpassingen betreft; dan volgt een nieuwe cyclus van initiatief met programma van eisen, ontwerp en uitvoering uitmondend in een nieuwe gebruiksperiode.
Periodiek onderhoud is te beschouwen als een vorm van preventief onderhoud.
Een woningkeuring toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud en geeft een indicatie van de herstelkosten. 
Onderhoud van een gebouw heeft o.m. betrekking op schilderwerk (binnen en buiten, hout, metaal en beton), installaties (cv, ventilatie, liften e.d.), elektrische leidingen, dakherstel, dakgoten en hemelwaterafvoer, hang- en sluitwerk, schoorsteenvegen, riolering, reparaties (hout, beton, metselwerk, voegwerk e.d.), behandelen van vochtdoorlatende muren, tuin en schuur enz.

Technologische ontwikkelingen
Door het toepassen van sensoren in apparatuur (en wellicht ook elders) is het in bepaalde gevallen mogelijk over te stappen op condition based maintenance: het moment van preventief onderhoud hangt af van de technische situatie van het apparaat, gemeten op een groot aantal momenten. Dat vraagt wel de nodige investeringen en het moet duidelijk zijn wanneer die investering is terugverdiend. Het gebruik van big data kan ervoor zorgen dat, op basis van de automatische metingen en de ervaringen daarmee, na verloop van tijd een goede inschatting gemaakt kan worden wat het beste moment is van het uitvoeren van onderhoud (wordt ook predictive maintenance genoemd; met dank aan Tiedo Tinga, hoogleraar Life Cycle Management).Met dank aan Planbuilding en Planmatig Onderhoud.

Vergelijk renovatie, restauratie, consolidatie, conserveren

Eng. maintenance, upkeep; achterstallig onderhoud is overdue maintenance, maintenance backlog; correctief onderhoud is corrective maintenance, remedial maintenance; preventief onderhoud is preventive maintenance; periodiek onderhoud is scheduled maintenance