home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


mineraal

 

mineraal

Een mineraal is een stof die in zuivere vorm in de vrije natuur voorkomt. Zo'n chemische verbinding krijgt een mineraalnaam als blijkt dat deze verbinding in de natuur gevormd is en als blijkt dat deze verbinding altijd dezelfde opbouw heeft, dus hetzelfde kristalrooster heeft. 
Als een mineraal groeit ontstaan vormen met een eindige grootte. Dit worden kristallen genoemd. Kristallen geven informatie over de manier waarop de atomen, ionen, etc. in een mineraal gerangschikt zijn. In elk kristal van een bepaald mineraal is dit identiek.
De meeste mineralen bevatten geen koolstofverbindingen en zijn dus niet afkomstig is van levende materie. Een fossiel is een gemineraliseerd levend wezen, waarbij het organische materiaal is vervangen door mineralen. 

Soorten mineralen zijn o.m, met een voorbeeld: 
- elementen (koper)
- sulfiden (pyriet, foto onder)
- zuurstofverbindingen (kwarts SiO2)
- carbonaten (calciet)
- halogeniden (keukenzout, afbeeldingen onder)
- sulfaten en wolframaten (gips)
- silicaten (granaat)
- organische mineralen (steenkool). 


het mineraal pyriet:


vergroting en kristalrooster van keukenzout:


Mineralen komen in de bouw o.m. voor als element en in de vorm van bijvoorbeeld kleurstoffen, zand, bitumen, minerale wol, keim, solid surface, vezelcementlei.

Het woord mineraal is ontleend, al dan niet via het Franse minéral (delfstof, bestanddeel van de aardkorst) aan het middeleeuws Latijnse minerale (dat wat is opgedolven in een mijn); het middeleeuws Latijnse minera is ontleend aan het Oudfrans miniere (ertsgroeve, metaalmijn, letterlijk: plaats waar zich erts of metaal bevindt), een afleiding van mine (erts, metaal). Bron Etymologiebank.

Met dank aan het Mineraal Geologisch Museum van de Technische Aardwetenschappen van de TU Delft, ook voor de foto van pyriet. 
Afbeeldingen van keukenzout van de "skoolprojekte-hulp in Afrikaans" MielieStronk.

Zie ook gesteentecyclus.

Eng. mineral