home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


metope, metoop

 

metope, metoop

De metope is bij de Dorische orde in het fries het gebied tussen de trigliefenversierde metope tussen de trigliefen van het parthenon (your dictionary):


Het woord metope is Grieks: meta (tussen) en ope (opening), d.w.z. tussen de trigliefen.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Verg. guttae.

Eng. metope, intertriglyph