home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


luchtdichtheid

 

luchtdichtheid

De mate van luchtdichtheid van een gebouw is o.m. van belang bij het bepalen van de (onnodige) warmteverliezen door het opwarmen van een (ongewenste) luchtstroom, zie bij de luchtdichtheidstest, de blower door test.

Eng. air tight