home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ligger

 

ligger

Ook: drager, balk. Een ligger is een ondersteunende balk, of een samenstel van balken of staven die samen als één geheel kan worden beschouwd. Als de ligger voor het stijfhouden van de constructie zorgt, zoals bij bruggen, wordt hij verstijvingsligger genoemd. De eerste tekening onder toont het nut van verstijving van een I-profiel tot een verstijvingsligger. 
Een voorbeeld van de ligger waarbij het samenstel van dragers en stijlen één geheel vormt, is de vakwerkligger.


balk met belastingsoorten als gelijkmatige belasting, puntlast en "gevelbelasting" (profielberekening):


horizontale en verticale verstijving van een ligger (bruggenstichting):


bouwfoutje, ligger steekt door de muur:


Voorbeelden van liggers


Zie ook gewalste ligger, hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, vollewandligger, profielstaal, raatligger, patrijspoortligger, hoedligger (petligger), plaatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vrije oplegging, zeeg en wellicht breedplaatvloer of andere systeemvloeren.

Eng. (beton, hout, staal) beam; (bij spoorwegen) sleeper, tie (Am.); (van een steiger) ledger; (vnl. gebruikt bij vloerconstructies) joist; (ligger van profielstaal) rolled-steel joist, RSJ; (ingehangen ligger) suspended span, hung span; (ingeklemde ligger) fixed beam, end-fixed beam; (ondersteund door stalen liggers) supported by steel girders; (samengestelde ligger) composite beam, built-up beam, compound beam; (uitkragende ligger) cantilever beam, overhanging beam; (vrij opgelegde ligger) simple beam