home

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kruipruimte, kruipkelder

 

Advertenties:

kruipruimte

Ook: kruipkelder. De kruipruimte is de ruimte tussen de bodemafsluiting en de onderkant van de begane grondvloer. De hoogte van deze ruimte dient minimaal 500-600 mm te bedragen. 
Een kruipruimte hoort altijd goed geventileerd te zijn; maak nooit de muuropeningen dicht. Vochtige kruipruimten kunnen tegen vochtproblemen voorzien worden van een bodemafsluiter, o.m. schuimbeton, schelpen (bv. Isoschelp), polystyreen chips (bijvoorbeeld Thermochips van EPS), argex-korrels, bims (puimsteen), oranje bodemfile (afdekfolie) over de grond. Ook kalkkorrels worden wel eens toegepast tegen vochtproblemen, als bodemafsluiting. Schuimbeton en vooral polystyreen hebben het voordeel dat zij voor een goede warmte-isolatie zorgen, zodat over vloerisolatie gesproken kan worden. Schelpen hebben het voordeel dat zij optrekkend vocht en stank (grondlucht) voorkomen, niet vergaan, makkelijk en snel zijn aan te brengen, vanaf ca. 50 m2 prijstechnisch interessant zijn en dat deze vorm van het isoleren milieuvriendelijk is. Eventueel eerst een waterdichte folie aanbrengen en verzwaren met het isolatiemateriaal (bij zeer licht isolatiemateriaal eventueel iets zand opbrengen om de folie wat te verzwaren).
Wanneer de kruipruimte ge´soleerd moet worden voor warmte is er nog een andere, vaak toegepaste, optie: de thermokussens van Tonzon in combinatie met een bodemafsluiter. Niet duidelijk is of ook een kruipruimte waar water in staat, op deze manier ge´soleerd kan worden.

Wanneer er permanent een laag water in de kruipruimte blijft staan, dan is het eerst zaak te ontdekken waardoor er water staat. Dat kan een te hoge grondwaterspiegel zijn (de waterschappen doen er overigens bijna nooit iets aan om die weer te verlagen), maar het kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld lekkages. Lekkages kunnen optreden zowel door lekkages van o.m hemelwaterafvoer als door lekken van de betonnen kruipruimte- of keldervloer. 
Bij een hoge grondwaterspiegel kunnen thermochips (drowa-chips) de eenvoudigste en goedkoopste oplossing vormen: onbeperkte werking en levensduur en de aanbrengtijd van thermochips voor een gemiddelde woning is ongeveer een half uur, de chips drijven op het water en door hun vorm en de dikte van de laag (200 Ó 300 mm) sluiten zij het water blijvend af; zie foto uiterst links hieronder. Door het aanbrengen van een bodemafsluiter wordt verdamping van water tegengegaan.
Doordat een groot deel van de muren van de kruipruimte warmer worden zal bij isolatie van de vloer van de kruipruimte optrekkend vocht in de muur verwaarloosbaar zijn.

Voordelen van een bodemafsluiter kunnen zijn:
- geen stank en vochtoverlast meer
- behoud van houten balken en vloeren (minder vocht, dus minder kans op rotten)
- warmere vloer, minder energiekosten
- minder ziektekiemen (schimmels).

Wellicht kunnen een aantal zandpalen niet te ver van de buitenmuren wateroverlast in de kruipruimte verminderen, maar dan wel met geotextiel ommanteld omdat anders na een aantal jaren klei en veen de zandpaal verdringen. Ook het aanbrengen van een grindbed en drainage aan de buitenzijde van de kruipruimte kan regenwater sneller laten verdwijnen zodat het niet of veel minder in de kruipruimte blijft staan.


kruipruimte staat nog wel eens onder water, vaak door te hoog grondwaterpeil (de bodemafsluiter):


afsluiten van kruipruimte met schuimbeton:


polystyreenchips; klik voor groter (thermochips):


schelpen (isoschelp):


met thermokussens en bodemfolie (tonzon):


tussen de verschillende delen van deze kruipruimte is, door de buizen, wel een heel klein gat om door te kruipen (bouwfouten):


Zie ook Berkela Detailleringen.

Eng. crawl space, creep trench