home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


krimpvoeg

 

krimpvoeg

Een krimpvoeg is een gedeeltelijke insnijding in een constructiedeel die uitzetting en krimp in de constructie toelaat.


vloerprofielen voor krimpvoegen en zwevende dekvloeren (plaka nederland):


toepasbaar in combinatie met vloerverwarming ter voorkoming van scheurvorming (neopreen celrubber tussenprofiel; plaka nederland):


Zie dilatatievoeg, zwelband, stortnaad.

Eng. contraction joint, shrinkage joint