home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


klisklezoor

 

klisklezoor

Een klisklezoor is een in de lengterichting verticaal doorgezaagde (bak)steen. Vergelijk een geschifte steen, die in de lengterichting horizontaal is doorgezaagd. 


klisklezoren (de snor bouwtechniek):


De vergulde klisklezoor is een schandprijs voor slechte architectuur en werd ooit uitgereikt aan theater Zeebelt in Den Haag:


Zie ook klezoor, geschifte steen, klisklezoor, lepe steen, varken en schema steenverbanden.

  Eng. queen closer, soap (Am.)