home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


klauwstuk

 

klauwstuk

Een klauwstuk is een uitgezwenkt en ingezwenkt zijstuk of vleugelstuk, gewoonlijk paarsgewijs ter weerszijden van de hals van een gevel of een dakkapel


klauwstukken aan weerszijden van de halsgevel, brouwersgracht 48, amsterdam (grachten van amsterdam):


klauwstuk, ramskop, rodehaansteeg, zwolle:


Eng sandstone scroll