home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kaswoning

 

kaswoning

Sinds energie duur is geworden en de overheid er nog bijna 100% belasting oplegt (bijna de helft van de energiekosten vormen immers overheidsbelastingen) is de vraag naar energiezuinig bouwen steeds groter geworden. De kaswoning is daar een goed voorbeeld van. 
"De filosofie achter dit concept is dat we geen energietekort hebben, maar een overschot. De zon levert zo'n 7000x meer energie aan de Aarde dan door de mens wordt gebruikt. We hoeven dan ook niet in te zetten op woningen die zuinig zijn: warmte is er om te worden 'geoogst' en als het te warm is, slaan we die warmte op voor gebruik op een andere tijd of plaats. Het broeikaseffect wordt hier in eigen voordeel gebruikt.
Het voornaamste kenmerk van de kaswoning is dat hij uit twee thermische compartimenten of zones bestaat. Het ene deel is een woning in gebruikelijke zware bouw. De temperatuur wordt hier continu op zo'n 20 graden gehouden. In dit compartiment vinden we woonkamers, slaapkamers en werkkamers. Het andere compartiment is een actieve kas. De temperatuur schommelt hier tussen de 15 (winternacht) en 26 graden (zomerdag). Dit deel is geschikt voor alle soorten gebruik waarvoor kamertemperatuur niet is vereist (tweede woonkamer, terras, wintertuin, hal, trap, berging, parkeren). Bij sommige kaswoningen wordt daarnaast ook in een echte buitenruimte voorzien, zoals terrassen, balkons of tuinen buiten de kas."
De buitenmuren van de woning zelf kunnen eigenlijk minder zwaar en minder geïsoleerd zijn omdat de kas als grote spouw fungeert. Verder kan de kasruimte worden gebruikt  voor het kweken van bijvoorbeeld groente.

Voor een goede warmteopvang lijkt een warmtewisselaar en warmte-koude-opslag onontbeerlijk: "De warmtewisselaar is een apparaat dat voor de warmteoverdracht zorgt van warm naar een koud medium. In de zomer wordt de overtollige warmte opgeslagen en in de winter teruggegeven aan het gebouw. In de zomer geeft het onttrekken van warmte aan de ruimte koeling, waardoor in theorie geen airconditioning nodig is." De opgeslagen warmte kan in de winter gebruikt worden voor centrale verwarming in de vorm van (zeer) lage temperatuur verwarming (ZLTV, LTV). 

"Het is niet zo dat je in een glazen kas woont, waar de hele buurt je ziet. De kas is als een soort mantel om het huis gebouwd. Wel kenmerken de woningen zich door het vele glasgebruik. Dat dient vooral om daglicht binnen te laten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen beter functioneren als ze daglicht, en nog liever de zon, zien. Of dat nu thuis is, op school of op het werk." Zie eventueel bij de daglichtfactor.

De kaswoning is te beschouwen als een ultieme serre-woning.


een groter gebouw als serre / kas"woning", kantoren-gebouw, crystalic business park, françois haverschmidtwei, leeuwarden (funda in business);
exterieur en interieur: 


voorbeelden van kaswoningen, soms als een soort "kaswijkje":


Teksten en afbeeldingen o.m. ir. Hajo Schilperoort (Architectenbureau A-Studio), Philippe Ruault.

Verg. passiefhuisiso++, ecologisch bouwen.

Eng. green house?, glass house?