home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kanaalplaatvloer, holle plaatvloer

 

kanaalplaatvloer

Ook: holle plaatvloer. Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer; de kanaalplaatvloer bestaat uit prefab gewapend betonnen vloerplaten die van holle kanalen zijn voorzien. Over deze kanaalplaatvloer hoeft vaak alleen maar een dekvloer (afwerklaag) van minimaal 50 mm te worden gestort. Soms komt er i.p.v. een afwerkvloer een druklaag op (gewapend dus), zodat ook deze afwerkvloer constructief meewerkt.

Kanaalplaten zijn vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen of hoge belastingen aan de orde zijn. Diktes van kanaalplaten variŽren van 150-400 mm en lengtes van 5 tot 18 m (afhankelijk van de dikte); er komt meestal een 50 mm dekvloer op de kanaalplaatvloer. De dikte van de dekvloer moet voldoende zijn om leidingen e.d. op een goede manier te kunnen bergen.
Voordeel van de kanaalplaat is ook dat er bij deze "bouwwijze" geen betonstempels als tijdelijke steun en geen bekistingen nodig zijn. Met een kraan worden de kanaalplaten op hun plaats gelegd.

Uitsparingen (doorvoeren, ravelingen e.d.) dienen vooraf afgestemd te worden met de leverancier, zodat er geen scheurvorming optreedt en de sterkte voldoende blijft. Bij het berekenen van de kanaalplaat wordt de locatie van de uitsparing soms op geringe wijze aangepast om te voldoen aan de constructieve juistheid. Ook bij het opnemen van leidingen in de kanaalplaat kan de mogelijke vervorming en het verlies aan sterkte gecompenseerd worden door een dikkere onderschil te nemen (bijvoorbeeld kanaalplaatdikte van 260 of 320 mm i.p.v. 200 mm).

De kanaalplaatvloer voor begane grondvloeren heeft thermisch isolatiemateriaal aan de onderzijde. Er zijn ook speciale kanaalplaatvloeren met leidingdoorvoer.
De kanaalplaatvloer wordt vaak voorzien van een druklaag (een gewapende afwerklaag van ca. 50 mm), vooral bij een harde afwerklaag (keramische tegels, natuursteen e.d.) omdat de kans op scheurvorming van de afwerklaag daardoor aanzienlijk afneemt.

Kanaalplaatvloeren kunnen, net als breedplaatvloeren, ook toegepast worden als verdiepingvloeren.
Om indringen van hemelwater en van dieren te vermijden zijn de holle kanalen met kunststof doppen afgesloten, de kanaaldeksels. Omdat kanaaldeksels verdiept in de kanalen liggen worden als het ware nokken van beton gevormd bij het storten van beton over de kanaalplaten.
Een manier om woningscheidende kanaalplaatvloeren luchtdicht en thermisch af te sluiten is Plaka Airtight.


kanaalplaten
(perfectkeur):

voor de begane grond: met isolatie

voor de verdiepingvloeren, hier met leidingen


klik op de meeste afbeeldingen voor groter

kanaalplaatvloer, verdiepingvloer (foto joostdevree):


wapeningsnet over kanaalplaatvloer, voor een druklaag als afwerking (wierts):


kanaalplaatvloer als dak van een buurthuis, zoetermeer (foto joostdevree):


uitkragende kanaalplaatvloer; denk aan een mogelijke koudebrug (jan goethals):


Documentatie
- Vloerenselector van VBI (met o.m. Berekenen kanaalplaten)

- Brochure kanaalplaatvloeren (van Betonson)

- Voorbeeldspecificatie kanaalplaatvloer 320 (van VBI)

- Brochure appartementenvloer (van VBI)

- Brochure leidingvloer (van VBI)


Het onderdeel kanaal van de term kanaalplaatvloer is ontleend aan het Latijn en/of aan het Franse canal (geleide waterloop). De Middelnederlandse vorm kanel, kaneel, kaniel is ontleend aan de Picardische variant canel (waterloop, vaargeul) van het Oudfranse chanel (waterloop, vaargeul; Nieuwfrans chenal), uit het Latijnse canalis (geul, goot, waterleiding), afgeleid van canna (riet). Bron Etymologiebank.

Zie bijvoorbeeld Betonson, Perfectkeur en VBI.
Zie ook plaatvloer, oplegging
Verg. breedplaatvloer, broodjesvloer, ribcassettevloer, TT-plaatvloer, wingplaatvloer, welfsel.

Eng. kanaalplaat is hollow-core slab; kanaalplaatvloer is hollow-core beam floor