home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kaalslag

 

Advertentie:

kaalslag

Kaalslag is het in een korte periode slopen van gebouwen (of bomen) en het onmiddellijk daarna egaliseren van de vrijgekomen grond op dat gebied. Omdat bij de term kaalslag sprake is van ongewenste of sterk betwiste sloop (of kap van bomen) wordt het slopen en egaliseren in een zeer korte tijd uitgevoerd. Die periode is te kort om voldoende weerstand te bieden tegen degene die tot de sloop of kap opdracht heeft gegeven. 

Een voorbeeld kaalslag bij bossen is de kaalslag van zeven hectare oerbos in Beverwijk, foto onderaan. In andere gevallen werd soms door wat men bijna beroepsactievoerders zou kunnen noemen de term kaalslag gebruikt als het om een klein sloopwerkje ging of om een paar bomen. Zo kan iedereen de redelijkheid uit het oog verliezen.
Ook de waterzucht van de overheid (water wegpompen schijnt te gemakkelijk te zijn) leidt er toe dat veel bomengebieden worden prijsgegeven aan het water; onze fameuze strijd tegen het water lijkt hiermee om politieke redenen definitief verloren.Eng. (m.b.t. gebouwen) wholesale demolition, swathe of demolition; (m.b.t. bomen) clearcut, clear felling