home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


k-waarde, doorlatendheid, hydrologische conductiviteit

 

Advertentie:

k-waarde

1. De k-waarde geeft de waterdoorlatendheid van de bodem of een constructie, de hydrologische conductiviteit. De k-waarde of doorlatendheiscoŽfficiŽnt van zand kan horizontaal (kh) tot 50 m zijn en verticaal (kv) ca. 5 m per dag (etmaal), van klei en veen ca. 0,1 m per dag. Aangenomen wordt dat infiltratie in de bodem bij een k-waarde groter dan 0,8 m/dag in veel gevallen goed is te noemen. 
"De k-waarde van een monster is o.m. afhankelijk van de korrelgrootte, de sortering van het monster, het slibgehalte, het grindgehalte en de aanwezigheid van humus, schelpmateriaal e.d."
De k-waarde wordt, naast meter per dag, ook gegeven in meter per seconde, wat een notatie van bv. 10-10 m/s geeft voor afdichtingen van stortplaatsen. De k-waarde van klei wordt dan 0,1 m/ca. 100000s, dus ca. 10-6 m/s.

   
de orde van grootte van de doorlatendheid van enkele grondsoorten (bron: "beter bouw- en woonrijp maken", ir. d.j. biron, 2004, sbrcurnet
     
grondsoort door-
latendheid
[m/etmaal]
kwalificatie
door-
latendheid *)
klei:
sterk gescheurd (zuiderzeepolders) 10-100 zeer goed
enige poriŽn of scheuren 0,5 - 2 goed
zeer dicht (komklei, slechte laag)  0,005 - 0,05 slecht tot zeer slecht
zeer dicht (knipklei)  <0,005 zeer slecht
slap, ongerijpt 10-4 - 10-5 zeer slecht
ongerijpt, samengeperst  10-6 zeer slecht
lichte zavel, gerijpt  0,02 - 0,2 slecht tot matig
zand:
grof, met enig grind 10-50 zeer goed
middelfijn (dekzand) 1-5 goed
uiterst fijn 0,2 - 0,5 matig
veen:
ongerijpt 0,01 slecht


*) kwalificaties zijn:

doorlatendheid (k-waarde in m/etmaal) kwalificatie doorlatendheid
k > 5 zeer goed
5 < k < 1 goed
1 < k < 0,5 redelijk
0,1 < k < 0,5 matig
0,01 < k < 0,1 slecht
k < 0,01 zeer slecht

2. De k-waarde is de waarde van de bindmiddelfactor.


3. Zie U-waarde. De k-waarde is een oude benaming van de U-waarde. Meer over warmtegeleiding.
Eng. U-value