home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


inboeten

 

inboeten

Inboeten is het inmetselen van hele bakstenen verstaan op plaatsen waar bakstenen zijn gescheurd of waar de baksteenconstructie niet homogeen meer is. Het inboeten kan dus zowel aan de oppervlakte van het werk plaatsvinden als in het inwendige ervan. Het inboeten van metselwerk is tot op heden de beste methode van herstel gebleken; naast een constructieve verbetering vermindert het ook het indringen van regen in de muur.Wanneer metselwerk voorzichtig wordt verwijderd om later terug te plaatsen, dan wordt dit uitboeten genoemd.

De term inboeten heeft te maken met boeten in de betekenis van "herstellen" en is afgeleid van het Oudsaksische bota of het Oudhoogduitse buoza of buoz (herstel, boete, straf); bron Etymologiebank.

Met dank aan Monumentenzorg (foto Gemeente Haarlem).