home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


hogesterktebeton

 

hogesterktebeton

Ook: HSB. Hogesterktebeton is beton van een speciale samenstelling waardoor de druksterkte 65 tot 110 N/mm2 (MPa) bedraagt; traditioneel beton heeft een druksterkte van 20 tot 65 N/mm2. Ultrahogesterktebeton (UHSB) heeft een druksterkte van 150 tot 200 N/mm2. 

De hogere sterkte van HSB wordt veroorzaakt door de samenstelling: 
- het cementgehalte is relatief hoog
- een lage watercementfactor (0,30-0,35)
- de dosering hulpstoffen in het beton is hoog, o.m. (super)plastificeerder
- de vulstof silica fume (bij sterkten vanaf C70/85) draagt bij aan dichtheid en sterkteontwikkeling en stabiliteit van het betonmengsel
- voor het grove toeslagmateriaal is een kleinere korrelgrootte te prefereren (toepassing van gebroken harde toeslagmaterialen heeft een positieve invloed op de sterk).

Bij UHSB geldt bovendien:
- de grove toeslagmaterialen worden weggelaten en een deel van het zand wordt vervangen door fijngemalen kwarts van < 800 micrometer
- om brosheid tegen te gaan en dus trekkrachten te vergroten zitten staalvezels in het materiaal verspreid
- de dichtheid is hoger dan die van hardsteen, maar de volumieke massa kan 2800 kg/m3 zijn.

Voordelen van HSB en UHSB: 
- slankere constructies zijn mogelijk
- er is minder materiaal nodig en het totale gewicht van betonconstructies is lager
- bij voorgespannen bruggen is een grotere overspanning haalbaar (veiliger voor verkeer en scheepvaart)
- de grotere dichtheid van het beton geeft het een grotere duurzaamheid, vraagt minder onderhoud en is bij uitstek geschikt in agressief milieu
- het beton is zeer slijtvast en kan daardoor goed worden toegepast voor bijvoorbeeld het wegdek van snelwegen, bruggen, tunnels en viaducten.

Om problemen te voorkomen is het zinvol om voorafgaand aan een project enkele proefstukken te maken, zodat de stortploeg kan wennen aan de specifieke eigenschappen. "Belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat door de hoge zetmaat van HSB de specie hoog vloeibaar lijkt, maar dat eigenlijk niet is. Door het hoge aandeel fijne vulstoffen en cementpasta heeft de specie namelijk een grote samenhang (taaiheid). De specie is alleen hoog vloeibaar als er energie aan wordt toegevoegd. Bovendien dempen de trilnaalden behoorlijk uit omdat het mengsel erg stabiel is. De werkingssfeer van de trilnaalden is dus beperkt. Dus ook al vloeit de specie tijdens het trillen mooi horizontaal uit, dan nog is goed en diep trillen op korte afstanden noodzakelijk." 

Druksterkte betonsoorten:
- "normaal" beton: beton met een kubusdruksterkte tot 65 MPa (N/mm2)
- hogesterktebeton: 65 tot 105 MPa
- zeerhogesterktebeton: 105 tot 150 MPa
- ultrahogesterktebeton: 150 tot 200 MPa.


bouw van een brug in hogesterktebeton (betonhuis):


Documentatie
- Brochure Hogesterktebeton (van Betonhuis)

- Brochure Bruggen en viaducten in hogesterktebeton (van Betonhuis)


Met dank aan o.m. Betonhuis.

Verg. vezelbeton, sterkte.