home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


heimuts

 

heimuts

De heimuts is een constructie tussen heiblok en heipaal, welke tevens over de paal valt en deze omvat. De heimuts is voorzien van een zachthouten vulling om de heipaal of oplanger tijdens het heien te beschermen tegen splijten en scheuren. Met de heimuts wordt de klap opgevangen om deze als het ware verzacht door te geven aan de paal of oplanger.

Het is in het algemeen noodzakelijk bij de start van elke paal en na ten hoogste 800 tot 1000 slagen een nieuwe mutsvulling in de heimuts aan te brengen. Het gebruik van één mutsvulling voor meer palen is ook toegestaan mits het totaal aantal slagen hierop beperkt blijft tot circa 600. De mutsvulling dient van goed, droog en langdradig vurenhout te zijn. Voor normaal heiwerk 2 lagen (haaks op elkaar liggend) hout van minimaal 60 mm per laag. Voor zwaar heiwerk 3 lagen van elk 60 mm toepassen. De heimuts moet goed passend zijn: de ruimte tussen de paalschacht en de heimuts mag maximaal 20 mm bedragen.
Bij het heien van betonpalen met een dieselblok moet de heimuts zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 25 cm kan worden opgetrokken zonder dat de paal buiten de heimuts komt.
Soms is voor een paalsysteem een speciale verende heimuts ontwikkeld. 
Voor demping van het lawaai tijdens het heien wordt een heimuts met een kunststof slagprop gebruikt.


heiblok (bijna) op heimuts op heipaal (ab-fab):


een serie vullingen van heimutsen (foto joostdevree):


vullingen voor de heimuts voor normaal heiwerk en zwaar heiwerk (betonson):


heimuts; vulling is zandkleurig (ab-fab):


heimuts met oplanger; bij de oplanger ontbreekt de geleiding onderaan (ab-fab):


verlengde heimuts;
klik voor groter  (ab-fab):


Met dank aan o.m. Ab-fab, Betonson, Funderingsbedrijf en Walinco.

Eng. heimuts vulling is pile cushion; heimuts is helmet?