home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


hakkelbout

 

hakkelbout

Een hakkelbout is een soort spijker die vroeger veel gebruikt werd voor de onderlinge verbinding tussen paal en kesp (verbindingsbalk op twee of meer heipalen).De term hakkelen betekent nu "stotteren", maar vroeger ook "herhaald hakken of stoten" en "verscheuren"; verdere uitleg onbekend.

Afbeelding Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie (via Geheugen van Nederland).

Eng. rag bolt